Hos os kan du købe dit drømmekomfur direkte fra distributøren uden fordyrende mellemhandlere

Har du brug for hjælp?

Fortrolighedspolitik

I denne fortrolighedspolitik beskriver vi, hvilke personlige oplysninger vi indsamler fra dig gennem vores interaktion med dig, og hvordan vi bruger disse oplysninger. Fortrolighedspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan håndhæve dine rettigheder. Leamington AB beskytter dig som kunde, hvilket betyder, at vi håndterer dine personoplysninger på en måde, der tager højde for dit privatliv. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger og markedsføring (“Fortrolighedspolitik “) beskriver, hvordan Leamington AB, org. nr. 559144-2149, Gåre 173, 444 93 Spekeröd, Sverige, e-mail: info@leamington.dk, (“Leamington AB”, “vi”) indsamler, bruger, udleverer og gemmer dine personlige oplysninger.

1.1 Fortrolighedspolitikken gælder, når Leamingon AB leverer produkter i forbindelse med køb, formidler service- og garantispørgsmål og anden kontakt med Leamington AB, såsom besøg på hjemmesiden og på de sociale medier.

1.2 Du skal altid kunne føle dig sikker, når du overgiver dine personlige oplysninger til os. Med denne fortrolighedspolitik vil vi vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning vedr. personoplysninger.

Leamington AB er personoplysningsansvarlig for behandling af dine personoplysninger og er ansvarlig for, at en sådan behandling finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning vedr. personoplysninger.

3.1 For at du skal kunne besøge vores websted, købe vores varer eller kontakte os for service eller information, skal vi indsamle og behandle personoplysninger om dig.

3.2 Leamington AB indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du foretager et køb, bruger Leamington ABs servicepartner, besøger Leamington ABs websted eller når du på anden måde har kontakt med Leamington AB. Oplysningerne, der indsamles fra dig ved køb, kræves for at du kan indgå en aftale med Leamington AB og for, at Leamington AB skal kunne levere sine produkter og tilbud.

Til dig, der er vores leverandør

De personoplysninger, Leamington AB indsamler og behandler om dig som leverandør er:

Firmanavn og CVR-nummer

Adresse

Telefonnummer e-mail

Betalingsoplysninger

Kontoinformation

5.1 För dig som är  leverantör

Leamington AB behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Hovedsagelig behandler Leamington AB dine personlige data med det formål at:

 • Opfylder vores forpligtelser over for dig som leverandør, såsom at gennemføre køb, fakturering og yde support;

• Muliggøre generel kundepleje og kundeservice som at besvare spørgsmål og korrigere forkerte oplysninger;

 • Informere og markedsføre via post, e-mail, SMS/MMS og telefon vedrørende Leamington ABs valgte produkter;
 • Håndtere kundeforholdet og levere vores services;
 • Overhold gældende lovgivning, f.eks. lovgivning vedr. bogføring;

Informationerne kan også danne grundlaget for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistikker, forretningsopfølgning og forretnings- og metodeudvikling i forhold til varekøb.

6.1 Leamington AB baserer behandlingen af ​​dine personoplysninger på en række lovgivningsmæssige årsager. Disse er beskrevet i dette afsnit.

6.2 Vi behandler blandt andet dine personoplysninger for at opfylde aftalen med dig som forhandler og leverandør.

6.3 En del af behandlingen af ​​personoplysninger, som vi udfører, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Dette gælder for eksempel den behandling, vi udfører for at kunne sende tilbud til dig om vores varer. Leamington AB har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter. Leamington AB behandler ikke følsomme personoplysninger understøttet af en interesseafvejning og udfører ikke nogen behandling, der udgør profilering med støtte fra en interesseafvejning.

6.4 I nogle tilfælde kan Leamington AB have en juridisk forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Dette gælder for eksempel behandling af personoplysninger, som vi udfører for at opfylde kravene i regnskabsloven.

6.5 Leamington AB behandler ikke dine personoplysninger gennem automatiserede beslutninger, herunder profilering.

Formål

Juridisk grundlag

Typer af personoplysninger

Opbevaringsperiode

For at behandle din ordre

Opfyldelse af forhandaftale

 • Navn, adresse, telefonnummer,
   e-mail, leveringsadresse, kontaktperson

Et år efter at aftalen er ophørt

For at vedligeholde og administrere firmaets bogføring

Retslig forpliktelse

 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-mail, geografisk information

Otte år

For at markedsføre Leamington AB´s produkter og vore samarbejderes

intresseafvejning

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, geografisk information

Et år efter , at du senest været aktiv hos Leamington AB, fx ved at handle hos os eller kontakte vores kundeservice

For at formidle kontaktoplysninger til vores servicepartners vedr. gældene garanti- eller serviceanliggender

Opfyldelse af serviceaftale

 • Kundens navn
 • Kundens adresse
 • Kundens telefonnummer
 • Kundens produkt samt serienummer
 • Årsag til service- eller garanti-sagen

Fem år

8.1 Dine personlige data gemmes kun, så længe der er behov for at gemme dem for at opfylde de formål, som informationerne blev indsamlet ind for i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Leamington AB kan muligvis gemme oplysningerne længere tid, hvis de er forpligtet til at overholde juridiske krav eller for at beskytte Leamington ABs juridiske interesser, f.eks. hvis der foregår en juridisk proces.

9.1 Leamington AB vil aldrig udlevere dine oplysninger til tredjepart

9.2 Personoplysninger kan også videregives af Leamington AB, hvis det er nødvendigt at overholde gældende lovkrav eller myndighedskrav, for at beskytte Leamington ABs juridiske interesser eller for at afdække, forhindre eller gøre opmærksom på bedragerier og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

10.1 Leamington AB har ret til når som helst at ændre fortrolighedspolitikken. Leamington AB vil underrette dig om ændringer i fortrolighedspolitikken med rimeligt varsel.

Du skal altid kunne føle dig sikker, når du sender dine personoplysninger til os. Leamington AB har derfor truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, ændring og sletning. For eksempel gemmes alle oplysninger om kunder i vores forretningssystem, der er beskyttet af autorisationsstyring og en firewall.

1. Adgang til dine personlige oplysninger. Dette betyder, at du har ret til at anmode om et udtræk fra det register vedr. den behandling, vi gennemfører mht. dine personoplysninger. Du har ret til at modtage en kopi af de behandlede personoplysninger. Du har ret til en gang per kalenderår, via en skriftlig underskrevet ansøgning, gratis at modtage en kopi af de personoplysninger, der er registreret om dig, formålet med behandlingen og til hvilke modtagere informationen er videregivet eller skal videregives til. Du har også ret til at modtage oplysninger i registerudtrækket om, hvorfra dataene er indsamlet, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra dig, om eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning (inklusive profilering) samt den forventede periode, dataene vil blive lagret eller de kriterier, der bruges til at fastlægge denne periode. Du har endvidere ret til, via registerudtrækket, at modtage oplysninger om dine andre rettigheder, som specificeret i dette afsnit.

 1. Rettelse af dine personoplysninger. Efter din anmodning retter vi de forkerte eller ufuldstændige oplysninger, vi behandler om dig, så hurtigt som muligt.
 2. Sletning af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at anmode om, at dine personlige data slettes, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til. Der kan dog være juridiske krav, der gør, at vi ikke med det samme kan slette dine personlige oplysninger i f.eks. regnskabs- og skattelovgivning. Vi afslutter derefter behandlingen, der er udført til andre formål end at følge lovgivningen.
 3. Begrænsning af behandlingen. Dette betyder, at dine personoplysninger er markeret, så de kun kan behandles til bestemte formål. Du kan blandt andet anmode om en begrænsning, når du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du har anmodet om korrektion i overensstemmelse med punkt 12.3 (b). I den mellemliggende tid, hvor oplysningernes nøjagtighed undersøges, vil behandlingen af dem vil være begrænset.
 4. Tilbagetrækning af samtykke. Hvis behandling er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

12.4 Leamington AB vil underrette enhver modtager, som dine personoplysninger er blevet videregivet til i henhold til punkt 9 ovenfor om eventuelle korrektioner eller sletning af oplysninger og begrænsninger i behandlingen af ​​oplysninger.

12.5 Du har ret til dataportabilitet. Det indebærer en ret til under visse betingelser at få overført dine personoplysninger i et struktureret, alment anvendt og maskinlæsbart format til en anden personoplysningsansvarlig.

12.6 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der udføres på grundlag af en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen, hvis der er legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser.

12.7 Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling ved at sende en e-mail til info@leamingtonab.se. Når vi har modtaget din indsigelse, ophører vi med at behandle de personoplysninger til sådanne markedsføringsformål.

12.8 Du har ret til at indsende klager over behandlingen af ​​dine personoplysninger til Datatilsynet.

Cookies er en lille tekstfil, der består af bogstaver og tal, der sendes fra vores webserver og gemmes i din browser eller enhed. På leamingtonab.se bruger vi følgende cookies:

1) Sessionscookies (en midlertidig cookie, der udløber, når du lukker din browser eller enhed).

2) Varige cookies (cookies, der forbliver på din computer, indtil du fjerner dem, eller de udløber).

3) Førstehåndscookies (cookies, der placeres af det websted, du besøger).

4) Tredjepartscookies (cookies placeret af et tredjeparts websted. For os bruges disse primært til analyse, f.eks. Google Analytics.)

5) Lignende teknologier (teknikker, der gemmer information i din browser eller på en enhed, der ligner cookies).

De cookies, vi bruger, forbedrer normalt de services, vi tilbyder. Nogle af vores services har brug for cookies for at fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenesterne for dig. Vi bruger cookies til generelle analytiske oplysninger om din brug af vores tjenester og til at gemme funktionelle indstillinger som sprog og anden information. Vi bruger også cookies for at kunne rette relevant markedsføring mod dig. Du kan læse mere om cookies specifikt på Leamington AB på LeamingtonAB.se/cookies. Du kan selv styre brugen af ​​cookies. Din browser eller enhed giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for brug og omfang af cookies. Gå til din browser- eller enhedsindstillinger for at lære mere om, hvordan du justerer dine cookie-indstillinger. Eksempler på ting, du kan justere er:  blokere for alle cookies, acceptere kun førstehåndscookies eller slette cookies, når du lukker din browser. Husk, at nogle af vores tjenester muligvis ikke fungerer, hvis du blokerer eller sletter cookies. Du kan læse mere om cookies generelt hos Datatilsynet – www.datatilsynet.dk

14.1 Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, behandlingen af dine personoplysninger eller hvis du vil begære et registerudtræk. Du finder vores kontaktinformation herunder.

LEAMINGTON AB
Gåre 173
444 93 Spekeröd
Sverige
info@leamington.dk